1553747615 1553769618

SẢN PHẨM

ỨNG DỤNG

VỀ CHÚNG TÔI

Năm 1986, Aupo được thành lập tại Hạ Môn, một đặc khu kinh tế mới thành lập.

Từ năm 1988, Aupo đã tham gia vào nghiên cứu & phát triển các thiết bị cắt nhiệt. Với hơn

TIN TỨC

Năm 1986, Aupo được thành lập tại Hạ Môn, một đặc khu kinh tế mới thành lập.

Từ năm 1988, Aupo đã tham gia vào nghiên cứu & phát triển các thiết bị cắt nhiệt. Với hơn

LỊCH SỬ

Năm 1986, Aupo được thành lập tại Hạ Môn, một đặc khu kinh tế mới thành lập.

Từ năm 1988, Aupo đã tham gia vào nghiên cứu & phát triển các thiết bị cắt nhiệt. Với hơn