• Αργός μάγειρας
 • Μπλέντερ
 • Άδεια φριτέζα
 • Φούρνος
 • Μηχανή καφέ
 • Τηγανητό φούρνο
 • Ηλεκτρικό σίδερο
 • Ηλεκτρική κουβέρτα
 • Ηλεκτρικός φούρνος
 • IH Rice κουζίνα
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  1 Προστασία συσκευής θέρμανσης
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για κινητήρα:

  TCO τοποθετημένο σε πηνίο για την προστασία του κινητήρα θερμική προστασία του κινητήρα

  1 Προστασία κινητήρα
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  Θερμική προστασία για κινητήρα:

  TCO τοποθετημένο σε πηνίο για προστασία του κινητήρα

  1 Προστασία κινητήρα
  2 2 Προστασία συσκευής θέρμανσης
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  1 Προστασία συσκευής θέρμανσης
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  Θερμική προστασία για κινητήρα:

  TCO τοποθετημένο σε πηνίο για προστασία του κινητήρα

  Θερμική προστασία για την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα:

  TCO τοποθετημένο σε πηνίο για την προστασία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

  1 Προστασία κινητήρα
  2 Προστασία συσκευής θέρμανσης
  3 Προστασία βαλβίδων
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  1 Προστασία συσκευής θέρμανσης BF
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  1 Προστασία συσκευής θέρμανσης
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για εξαρτήματα-PCB:

  Το TCO είναι τοποθετημένο στον πίνακα ελέγχου, προσαρτημένο κοντά στην αντίσταση, για την αποφυγή ανώμαλης υπερθέρμανσης της αντίστασης

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  1 Προστασία συσκευής θέρμανσης
  2 Εξαρτήματα-Προστασία PCB
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  1 Προστασία συσκευής θέρμανσης
 • Κάθισμα αυτοκινήτου

  Θερμική προστασία για έλεγχο θερμοκρασίας:

  TCO τοποθετημένο με θερμοστάτη σε περιοριστή θερμοκρασίας, για αποφυγή ανώμαλης υπερθέρμανσης

  Θερμική προστασία για ηλεκτρική θέρμανση:

  TCO τοποθετημένο στη συσκευή θέρμανσης για την αποτροπή της ανώμαλης αύξησης της θερμοκρασίας στη θέρμανση

  1 Προστασία ελέγχου θερμοκρασίας
  2 Προστασία συσκευής θέρμανσης